top of page
  • Universums karameller

4. Lagen om korrespondens (Law of correspondens)

Who looks outside, dreams. Who looks inside, awakes. - Carl Jung

Denna lag handlar om att mönster upprepar sig i hela universum.

På ett personligt plan är vår verklighet som en spegel. Det som händer på insidan speglar vår utsida. Vad som sker inuti och utanpå.

Den yttre världen blir en spegling av din insida. Om du är olycklig, kaotisk och arg på insidan kommer din omvärld verka likadant.

Om du är lycklig, tillfreds och glad kommer din omvärld vara det.

Låt oss föreställa dig som en person med låg självkänsla, arg, olycklig och negativ. Kommer din omvärld och omgivning vara lycklig och underbar? Nej, resultatet blir att om du är olycklig på insidan så kommer också utsidan vara det. För inget som kommer utifrån kommer göra dig lycklig när du befinner dig i det tillståndet. För ditt inre påverkar ditt perspektiv att se på saker och ting.

Tankar och föreställning som dyker upp i det medvetna manifesteras omedvetet i den yttre världen. Det spelar alltså ingen roll hur mycket man försöker förändra på utsidan, för tankarna och föreställningarna kommer fortfarande vara densamma. Allt börjar inifrån. Genom att arbeta med sitt inre kan man då påverka det yttre.
2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page