top of page
  • Universums karameller

12. Lagen om kön (Law of gender)

Uppdaterat: 13 juni 2022

The masculine and the feminine are two aspects of who you are. If you are too identified with one, you will be half a life. - Sadhguru

Denna lag handlar inte om de biologiska könen. Utan om maskulin och feminin energi. Den talar om universums dubbla natur. Båda energierna behövs för att det ska bli balans och de är användbara inom olika områden. Det bör påminnas igen att denna lag har absolut inget att göra med om du är man eller kvinna. Vi innefattar båda dem energierna och vi väljer vilken energi vi vill använda oss mest av.

Den maskulina energins fokus ligger på kunskap. När vi möter en situation där vi behöver vara logiska, stabila, praktiska, fokuserade och drivna - då använder vi vår maskulina energi. Märker du att du kämpar med motivation, känner dig vilsen och befinner dig i kaos? Då kan du behöva plocka fram din maskulina energi. Eller tvärtom, du är alltid på språng, varvar aldrig ner, svårt att sitta still - då plockar du på dig

för mycket av den maskulina energin.

Befinner vi oss i en situation där vi behöver vara kreativa, passionerade, intuitiv, omsorgsfull, öppen och dynamisk - då använder vi vår feminina energi. Den feminina energins fokus är vetande. Men märker du att du känner dig bortkopplad från dig själv och dem runt omkring, kritisk, ouppfylld, få saker gjorda - då plockar du på dig för mycket av den feminina energin.

Båda energierna är bra, när de balanseras och i harmoni. Inget i livet är konstant och för varje individ måste vi använda dessa energier för att finna balans och tillfredställelse. Då är vi som kraftfullast.5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page