top of page
  • Universums karameller

5. Lagen om orsak & verkan - Karmalagen (Law of cause & effect)

Life is an echo. What you send out, comes back. What you sow, you reap. What you give, you get. What you see in others, is in you. Judge others, you will be judged. Radiate and give love, and love will come back to you. - Unknown

Alla har vi nog hört talas om karma, som är sanskrit för "handling".

Denna lagen talar om länken mellan handling och händelser. Varje handling leder till en effekt.

Vi kanske inte ser resultatet av vår handling direkt, men eftereffekterna kommer alltid, förr eller senare.

Allt du sänder ut genom tankar, handling eller reaktioner kommer tillbaka som konsekvenser eller resultat. Av det du "sänt ut" kommer effekterna manifesteras i din verklighet.

I allt du gör fungerar du som en katalysator som sänder ut din energi i universum, som i sin tur sänder tillbaka effekten till dig.

För varje orsak, finns det en verkan. För varje verkan finns det en orsak.

Det är ofrånkomligt. Dina tankar, beteenden och handlingar skapar specifika effekter som sedan manifesteras i ditt liv.

Som du säkert någon gång hört, att du är skaparen av ditt egna liv. Ja, enligt denna lag skapar du din verklighet och "drabbas" av effekterna av dina ageranden, tankar, beteenden osv. På både positiva och negativa vis bör nämnas. Den går åt båda hållen. Med positiva tankar, beteenden och handlingar ger positiva effekter och tvärtom.

Genom att vara fokuserad och uppmärksam på dina tankar, vad du säger och gör kan du påverka effekterna. Genom att vara närvarande och tänka efter innan du reagerar, kan du kontrollera vilka energier du sänder ut och vad du får tillbaka. Genom att tänka positivt, agera positivt och handla positivt sänder universum tillbaka det som matchar det du tänkt, gjort och handlat.4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page