top of page
 • Universums karameller

Universums 12 lagar

Uppdaterat: 14 juni 2022

Allt i universums är energi. När man förstår detta kan man använda dessa för att utveckla sig själv och hur universum fungerar. Det är universella lagar som lyder och består av fysiska, andliga och det medvetande.

Alla dessa lagar kan användas för att skapa ett liv man känner sig tillfreds med. Genom att förstå och följa dem är möjligheterna oändliga och man kan skapa sitt drömliv, om man så vill.

Lagarna går hand i hand med varandra. För att använda en lag kommer en annan lag att också gå in. Precis som första lagen, lagen om enhet, som berättar om att allt är sammanlänkat. Ingen lag står för sig själv. Tillsammans är de 12 stycken och genom att lära sig förstå dem, lär man sig förstå livet bättre. Genom de 12 lagarna kan man lära sig bemästra livet. Med dem förstår vi hur universum fungerar.


 1. Lagen om enhet (Law of Oneness) - Allt är ett. Allt är sammanlänkat.

 2. Lagen om energi och vibration (Law of energy and vibration) - Allt består av energi och är i ständig rörelse med sin egna specifika frekvens.

 3. Lagen om handlingskraft (Law of action) - För att förverkliga någon krävs handling.

 4. Lagen om korrespondens (Law of correspondens) - Det som sker i det inre speglar det yttre.

 5. Lagen om orsak och verkan, Karmalagen (Law of cause and effect) - Våra handlingar har eftereffekter. Handlingar har konsekvenser.

 6. Lagen om kompensation (Law of compensation) - Dina ansträngningar kommer ge utdelning. Vad du sår, får du skörda.

 7. Lagen om attraktion (Law of attraction) - Det vi fokuserar på får vi. Fråga, tro och få.

 8. Lagen om energins eviga förvandling ( Law of perpetual transmutation of energy) - Allt i universum är energi. Energi kan förvandlas och förändras.

 9. Lagen om relativitet (Law of relativity) - Alla möter utmaningar och svårigheter genom livet, detta för att kunna utvecklas personligen.

 10. Lagen om polaritet (Law of polarity) - Allt har sin motsats. Kärlek och hat, godhet och ondska, glädje och sorg.

 11. Lagen om rytm (Law of rytm) - Universum följer ett mönster. Årstider, ebb och flod, stiga och sjunka.

 12. Lagen om manligt och kvinnligt (Law of gender) - Alla varelser består av dessa två energier och används på olika sätt och olika mycket.


Blogg om universum, kristaller och meditation8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page